Menu

Investeren in jezelf

  • Laatste artikelen

    Zondagavond aanstaande 27 september is er een open avond in de Gemeente Gods Hoogezand voor allen die belangstelling hebben voor In Church Academy. Dit is ook een mooi gelegenheid voor de oudere studenten om elkaar weer te ontmoeten

Ben jij actief als gemeentewerker of -leider? Wil je toegerust worden voor het bedieningswerk in jouw (kerkelijke) gemeente, maar heb je het te druk voor een fulltime theologische training? Volg dan de In Church Academy van de VPE!

Combinatie van online zelfstudie en lesdagen
Bij de In Church Academy combineer je online zelfstudie met maandelijkse klassikale lesdagen. Tijdens deze lesdagen wordt de lesstof uitgelegd en verdiept. Je kunt je vragen voorleggen aan de docent en ervaringen uitwisselen met andere studenten. Ook volg je op die dagen aanvullende seminars over actuele en praktische onderwerpen, zoals aanbidding, preken, pastoraat en het ontwikkelen van visie.

Een studiejaar bestaat uit acht cursussen, verdeeld over vier blokken van acht weken. In elk blok worden twee cursussen behandeld. Studenten kunnen bij elk nieuw blok instromen. De cursus en het digitale tekstboek worden online doorgenomen en elke maand is er één lesdag.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal is ontwikkeld door Global University, een gerenommeerd, internationaal onderwijsinstituut, dat onderdeel is van de Assemblies of God. Het materiaal is vertaald naar het Nederlands. Na het doorlopen van de volledige opleiding kun je enkele vrijstellingen krijgen bij het Continental Theological Seminary (CTS) in Sint-Pieters-Leeuw, vlakbij Brussel. Dit opleidingsinstituut is erkend door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Diploma
Elke cursus wordt afgesloten met een examen. De docent bepaalt of herexamen mogelijk is en zo ja, op welke wijze dit dient plaats te vinden. Als de cursist het niet eens is met zijn/haar eindcijfer, dan kan hij/zij in beroep gaan bij de Coördinator Onderwijs (CO). Het eindoordeel van de CO is bindend. Om de opleiding succesvol af te sluiten moet aan de volgende eisen zijn voldaan:

  • elke cursus van de opleiding dient voltooid te zijn met een eindcijfer van 60% of hoger
  • de cursist(e) dient minimaal de helft van alle lesdagen te hebben bijgewoond
  • de cursus evaluaties dienen te worden voltooid
  • het volledige inschrijf- en cursusgeld dient te zijn voldaan

Na het eerste jaar succesvol te hebben doorlopen ontvang je het VPE-Certificaat, het tweede jaar sluit je af met de VPE-Licentie, het derder jaar met een VPE- Diploma geestelijke werker 

Toelating
De cursussen staan open voor iedereen die zich wil toerusten voor de dienst aan de Gemeente van Jezus Christus. Er zijn geen vooropleidingseisen. Wel wordt een aanbeveling van je voorganger/predikant gevraagd. De cursussen zijn op mbo-niveau en tegelijkertijd uitdagend voor hoger opgeleiden. De studiebelasting is ongeveer zes uur per week.

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2015 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact