Menu

Aanbod

  • Laatste artikelen

    Zondagavond aanstaande 27 september is er een open avond in de Gemeente Gods Hoogezand voor allen die belangstelling hebben voor In Church Academy. Dit is ook een mooi gelegenheid voor de oudere studenten om elkaar weer te ontmoeten

Het cursusaanbod van de In Church Academy bestaat uit 3 jaar opleiding. Per jaar volg je acht vakken, verdeeld over vier blokken. Klik op de titel van een vak om de beschrijving te lezen.

Eerste jaar

 
Jezus Christus, leven en werk
 
De Bijbel begrijpen en uitleggen (hermeneutiek)
 
Handelingen: De Heilige Geest in actie
 
Missionair Gemeente zijn
 
Geloofsfundamenten (van de Pinksterbeweging)
 
Gevangenisbrieven
 
Bijbelse profetie over de eindtijd
 
Relaties en Ethiek in de Bediening

Tweede jaar

 
Overzicht Oude Testament
 
Introductie in de Theologie
 
Overzicht Nieuwe Testament
 
Communiceren van de Bijbel (Homiletiek)
 
Effectief Leiderschap Deel 1
 
Romeinen brief Gerechtvaardig door geloof
 
Effectief Leiderschap Deel 2
 
Conflict Management

Derde Jaar (aanmelding voor derdejaar)

 
Pentteuch de Vijf boeken van Mozes
 
Gebed en Aanbidding
 
Poëtische Litteratuur van de Bijbel
 
Actuele Prediking
 
Geschiedenis Opwekking en Gebed
 
De Plaats van Israël - Wortels van Christelijk geloof 
 
Corinthische Brieven
 

De praktijk van de bediening

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2015 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact