Menu

Aanbod

  • Laatste artikelen

    In Groningen zijn de eerste groep derdejaars studenten gestart met een pilot en zij zijn nog steeds enthousiast over In Church Academy. We starten ook in Rotterdam op 13 januari met een derdejaarscursus. Verder komen er twee open onderwijsdagen aan in Rotterdam en Groningen. Dit is zeer interessant voor mensen die graag het eerste jaar zou willen volgen, ook voor degenen uit jouw gemeente/netwerk voor wie In Church Academy een waardevolle investering kan zijn. Open dagen Wil je een cursus volgen? We starten met een nieuwe cursus voor eerstejaars : + Zaterdag 13 januari vanaf 10.00 uur in Rotterdam + Zondag 21 januari vanaf 17.30 uur in Hoogezand (Groningen)

Het cursusaanbod van de In Church Academy bestaat uit zestien vakken. Per jaar volg je acht vakken, verdeeld over vier blokken. Klik op de titel van een vak om de beschrijving te lezen.

Eerste jaar

 
Jezus Christus, leven en werk
 
De Bijbel begrijpen en uitleggen (hermeneutiek)
 
Handelingen: De Heilige Geest in actie
 
Missionair Gemeente zijn
 
Geloofsfundamenten (van de Pinksterbeweging)
 
Gevangenisbrieven
 
Bijbelse profetie over de eindtijd
 
Relaties en Ethiek in de Bediening

Tweede jaar

 
Overzicht Oude Testament
 
Romeinen: Gerechtvaardigd door geloof
 
Gebed en Aanbidding
 
Effectief Leiderschap Deel 1
 
Effectief Leiderschap Deel 2
 
Communiceren van de Bijbel (homiletiek)
 
Overzicht Nieuwe Testament
 
De praktijk van de bediening

Derde Jaar (aanmelding voor derdejaar)

 
Pentteuch de Vijf boeken van Mozes
 
Introductie in de Theologie (Pinkster Theologie
 
Poëtische Litteratuur van de Bijbel
 
Actuele Prediking
 
Geschiedenis Opwekking en Gebed
 
De Plaats van Israël - Wortels van Christelijk geloof 

Israël is de bakermat van de grootste Godsdiensten in de wereld. Er heerst veel verwarring rond de ontstaan van het Christelijke geloof en zijn joodse wortels. 

In de Bijbellaat het beeld van Ruth zien hoe onze relatie met Israël eruit zou moeten zien. God verbiedt dat de gemeente de weg van Orpa gaat, die zich van Naomi (Israel) afwendde. Net als Ruth moeten we ons vasthouden aan Naomi (Israelen onze bijbelsewortels), anders zullen we vele geestelijke zegeningen verspelen in ons leven of in dat van de gemeente wereldwijd.

Als u dit boek leest en bestudeert, weet dan dat vele anderen wereldwijd ook hun bijbelse fundamenten opnieuw aan het ontdekken en aan het claimen zijn. Een van de grootste bewegingen van de Heilige Geest in de gemeente nu is een voorbereiding op het herstel van alle dingen, een voorbereiding op herstel van een bijbels begrip van de fundamenten van ons geloof.

 

 

 
Corinthische Brieven
 
Conflict Management

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2015 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact