Menu

Aanbod

  • Laatste artikelen

    Hoogezand, tweedejaars studenten in Groningen willen graag doorgaan na tweede studiejaar. Er is met grote teleurstelling gereageerd door de tweedejaars studenten in Hoogezand Sappemeer aangezien ze hun cursus bijna voltooid hebben. "Ik leer zo veel ik wil niet stoppen," "Ik gebruik het allemaal ook op mijn werk" waren de reacties e daarom hebben we een voorstel om de volgende cursussen als derdejaars cursus voor te dragen.

Het cursusaanbod van de In Church Academy bestaat uit zestien vakken. Per jaar volg je acht vakken, verdeeld over vier blokken. Klik op de titel van een vak om de beschrijving te lezen.

Eerste jaar

 
Jezus Christus, leven en werk
 
De Bijbel begrijpen en uitleggen (hermeneutiek)
 
Handelingen: De Heilige Geest in actie
 
Missionair Gemeente zijn
 
Geloofsfundamenten (van de Pinksterbeweging)
 
Gevangenisbrieven
 
Bijbelse profetie over de eindtijd
 
Relaties en Ethiek in de Bediening

Tweede jaar

 
Overzicht Oude Testament

Door een praktische benadering van het Oude Testament, geeft deze cursus studenten materiaal dat ze kunnen gebruiken in onderwijs en prediking. Het heeft betrekking op belangrijke details van elk boek in het Oude Testament op een inspirerende doch informatieve wijze.

 
Romeinen: Gerechtvaardigd door geloof
 
Gebed en Aanbidding
 
Effectief Leiderschap Deel 1
 
Effectief Leiderschap Deel 2
 
Communiceren van de Bijbel (homiletiek)
 
Overzicht Nieuwe Testament
 
De praktijk van de bediening

Derde Jaar

 
Pentteuch de Vijf boeken van Mozes

Een studie van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium met een praktische benadering die voorziet in materiaal voor prediking en onderwijs. De Pentateuch vormt een fundament waarop het nieuwtestamentische verbond is gebaseerd.  Het is een essentiële studie voor iedereen die ernaar verlangt de complete Bijbel meer te begrijpen.   

 
Introductie in de Theologie (Pinkster Theologie
 
Poëtische Litteratuur van de Bijbel
 
Actuele Prediking
 
Geschiedenis Pinksterbeweging
 
Israël Leergang

Israël is de bakermat van de grootste Godsdiensten in de wereld. Er heerst veel verwarring rond de ontstaan van het Christelijke geloof en zijn joodse wortels. 

In de Bijbellaat het beeld van Ruth zien hoe onze relatie met Israël eruit zou moeten zien. God verbiedt dat de gemeente de weg van Orpa gaat, die zich van Naomi (Israel) afwendde. Net als Ruth moeten we ons vasthouden aan Naomi (Israelen onze bijbelsewortels), anders zullen we vele geestelijke zegeningen verspelen in ons leven of in dat van de gemeente wereldwijd.

Als u dit boek leest en bestudeert, weet dan dat vele anderen wereldwijd ook hun bijbelse fundamenten opnieuw aan het ontdekken en aan het claimen zijn. Een van de grootste bewegingen van de Heilige Geest in de gemeente nu is een voorbereiding op het herstel van alle dingen, een voorbereiding op herstel van een bijbels begrip van de fundamenten van ons geloof.

 

 
Corinthische Brieven
 
Conflict Management

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2015 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact