Menu

Aanbod

  • Laatste artikelen

    De regio's Oost en Zuid willen gezamenlijk ICA faciliteren voor de gemeentewerkers, kaderleden en gemeenteleiding van gemeenten in de betreffende regio's. Op zaterdag 29 september zal er een open lesdag georganiseerd worden waarbij inzicht wordt geven in de inhoud en opzet van de ICA-training. De open dag zal worden geleid door Steve van Deventer (directeur) en ook zullen er een aantal docenten aanwezig zijn. Het programma bevat een introductie met een voorbeeld lesdag. Nadere info kan opgevraagd worden via info@vpeopleidingen.nl. Open dagen Wil je een cursus volgen? We starten met een nieuwe cursus voor eerstejaars : + Zaterdag 29 september VEG DE Hoeksteen, Nordlaan 29,a Velp vanaf 10.00 uur . + Zondag september vanaf 17.30 uur in Hoogezand (Groningen)

Het cursusaanbod van de In Church Academy bestaat uit 3 jaar opleiding. Per jaar volg je acht vakken, verdeeld over vier blokken. Klik op de titel van een vak om de beschrijving te lezen.

Eerste jaar

 
Jezus Christus, leven en werk
 
De Bijbel begrijpen en uitleggen (hermeneutiek)
 
Handelingen: De Heilige Geest in actie
 
Missionair Gemeente zijn
 
Geloofsfundamenten (van de Pinksterbeweging)
 
Gevangenisbrieven
 
Bijbelse profetie over de eindtijd
 
Relaties en Ethiek in de Bediening

Tweede jaar

 
Overzicht Oude Testament
 
Introductie in de Theologie
 
Overzicht Nieuwe Testament
 
Communiceren van de Bijbel (Homiletiek)

Een basis studie naar de principes van christelijke prediking. Deze cursus legt de nadruk op Bijbeluitleg en gaat in op praktische zaken als het voorbereiden van preken, bronmateriaal, de opbouw van de preek, diverse preektypen en het brengen van de preek.  

 
Effectief Leiderschap Deel 1
 
Romeinen brief Gerechtvaardig door geloof
 
Effectief Leiderschap Deel 2
 
Conflict Management

Derde Jaar (aanmelding voor derdejaar)

 
Pentteuch de Vijf boeken van Mozes
 
Gebed en Aanbidding
 
Poëtische Litteratuur van de Bijbel
 
Actuele Prediking
 
Geschiedenis Opwekking en Gebed
 
De Plaats van Israël - Wortels van Christelijk geloof 
 
Corinthische Brieven
 

De praktijk van de bediening

 

  VPE Facebook pagina VPE twitter pagina VPE rss pagina
© 2015 Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten | Disclaimer | Sitemap | Contact